Aktualności


 

 

 

Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022

25‑03‑2022 09:49:44
Opieka wytchnieniowa informacja o dofinansowaniu
Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Od 26 marca 2022 r. (sobota) obywatele Ukrainy, którzy mają pod opieką dziecko, będą mogli wnioskować o 500+

23‑03‑2022 10:27:25

Logo ZUS - O nas - ZUS

Obywatelom Ukrainy, którzy wjechali legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i chcą pozostać w Polsce, Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przyznawał i wypłacał świadczenia dla rodziny. Odpowiednie wnioski w języku ukraińskim będzie można składać tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Jak złożyć wniosek?

Aby złożyć wniosek do ZUS potrzebny będzie:

 • polski numer identyfikacyjny PESEL osoby składającej wniosek i dziecka,
 • adres mailowy osoby,
 • polski numer telefonu,
 • numer rachunku bankowego w Polsce.

Konto na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) można założyć i potwierdzić w każdej placówce ZUS w kraju, za pomocą zaufanego profilu ePUAP lub przez bankowość elektroniczną.

Kto może złożyć wniosek o wsparcie dla rodziny?

Wnioski o świadczenia dla rodziny, które wypłaca ZUS może złożyć osoba, która:

 • jest obywatelem Ukrainy albo małżonkiem obywatela Ukrainy,
 • jej pobyt w Polsce jest legalny,
 • ma pod opieką dziecko (jest jego rodzicem lub opiekunem tymczasowym), które ma ukraińskie obywatelstwo i przybyło z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi,
 • ma pod opieką dziecko (jest jego rodzicem lub opiekunem tymczasowym) urodzone w Polsce przez matkę, która jest obywatelką Ukrainy i której pobyt w Polsce jest legalny

Pobyt w Polsce jest legalny przez 18 miesięcy, licząc od 24 lutego 2022 r. (lub od daty faktycznego przekroczenia granicy po 23 lutego 2022 r.) dla obywateli Ukrainy, którzy wjechali legalnie do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i chcą pozostać w Polsce.

Świadczenia dla rodzin przysługują nie dłużej niż przez okres przebywania w Polsce.

Opiekuna tymczasowego albo pieczę zastępczą dla dziecka, które przybyło z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi i przebywa w Polsce bez opieki ustanawia polski sąd.

Jakie wsparcie dla rodziny można otrzymać z ZUS?

 • 500 zł miesięcznie na każde dziecko w wieku do 18 lat, które mieszka w Polsce (świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500+, tzw. 500+). Jest to świadczenie dla rodzica, opiekuna tymczasowego i osoby sprawującej pieczę zastępczą nad dzieckiem.
 • 500 zł lub 1000 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko w wieku 12-35 miesięcy,  które mieszka w Polsce (rodzinny kapitał opiekuńczy, tzw. RKO). Jest to świadczenie dla rodzica i opiekuna tymczasowego.
 • do 400 zł miesięcznie dofinansowania opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna (dofinansowanie pobytu w żłobku) – na dziecko pierwsze i jedyne w rodzinie; na dziecko pierwsze w rodzinie, jeśli na kolejne dziecko otrzymujesz RKO; na dziecko drugie i kolejne w rodzinie w wieku przed ukończeniem 12 miesiąca i po ukończeniu 35 miesiąca życia, na które został przyznany rodzinny kapitał opiekuńczy i kapitał ten został pobrany w łącznej przysługującej wysokości. Dziecko musi być wpisane przez żłobek, klub dziecięcy lub dziennego opiekuna do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów. Jest to świadczenie dla rodzica, opiekuna tymczasowego i osoby sprawującej pieczę zastępczą nad dzieckiem.
 • 300 zł raz w roku na każde dziecko w wieku do 20 lat (lub do 24 lat w przypadku ucznia z niepełnosprawnością), które mieszka w Polsce i uczy się w szkole – (świadczenie z programu Dobry Start, tzw. 300+). Jest to świadczenie dla rodzica, opiekuna tymczasowego i osoby sprawującej pieczę zastępczą nad dzieckiem.

Gdzie uzyskać pomoc w złożeniu wniosku

Pracownicy ZUS pomogą wszystkim zainteresowanym założyć profil na PUE ZUS i złożyć wniosek.

Źródło informacji: https://www.powiatwodzislawski.pl/zus-dla-obywateli-ukrainy.html

Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Bezpłatna komunikacja miejska dla uchodźców z Ukrainy.

23‑03‑2022 10:53:58

 placeholder  Międzygminny Związek Komunikacyjny od 1 marca wprowadza bezpłatną komunikację autobusową dla osób przybyłych do naszego kraju z terenów objętych działaniami wojennymi.

  Prawo do bezpłatnej komunikacji na wszystkich liniach MZK dotyczy uchodźców, którzy posiadają zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży. Bezpłatna komunikacja obejmuje więc osoby, które przekroczyły granicę od 24 lutego 2022 r., w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Obywateli Ukrainy przybywających w Polsce od dłuższego czasu (przed inwazją rosyjską) obowiązują standardowe zasady podróżowania. Komunikacja bezpłatna ich nie obowiązuje.

Źródło informacji: http://mzkjastrzebie.com/komunikat/584

Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacje dla uchodźców z Ukrainy – Інформація для біженців з України – Информация для беженцев из Украины

23‑03‑2022 10:01:11

Poniżej znajduje się link do strony internetowej Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim, gdzie znajdują się ważne informacje dla  uchodźców z Ukrainy.

Źródło informacji:https://www.powiatwodzislawski.pl/dla-mieszkanca/informacje-dla-uchodzcow-z-ukrainy

Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Porady prawne dla obywateli Ukrainy

23‑03‑2022 09:56:48

Notesy i młotek sędziego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim informuje, iż w ramach poradnictwa specjalistycznego od dnia 22.03.2022 roku odbywać się będą porady prawne dla obywateli Ukrainy.

Porady prawne świadczone będą w języku ukraińskim w każdy wtorek w godz. od 10.00 do godz. 14.00 w Biurze Integracji Cudzoziemców na parterze budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim znajdującego się przy ulicy Wałowej 30.

Źródło informacji: https://www.powiatwodzislawski.pl/porady-prawne-dla-obywateli-ukrainy.html

Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Nauka dla młodzieży z Ukrainy

23‑03‑2022 09:46:32

 

Infografika o szkole dla młodzieży ukraińskiejInfografika w języku rosyjskim o szkole dla młodzieży z Ukrainy
PL: Wszystkie osoby zainteresowane nauką w szkole ponadpodstawowej na terenie Powiatu Wodzisławskiego informujemy, że od 4 kwietnia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Wodzisławiu Śląskim (Tischner Wodzisław), uruchomiony zostanie oddział przygotowawczy z dodatkowymi lekcjami języka polskiego.

UA: Запускаємо школу для молоді з України з додатковими уроками польської мови. Навчання буде проводитися в школі: Друга середня школа професора Юзефа Тішнера у Водзіславі Шль. ul.Wyszyńskiego 39, Тель. 32 455 22 28. Уроки розпочнуться 4 квітня.

RUS: Мы открываем школу для молодежи из Украины с дополнительными уроками польского языка. Обучение будет проводиться в школе: Вторая средняя школа профессора Юзефа Тишнера в Водзиславском замке. Ул. Вышинского 39, тел. 32 455 22 28. Занятия начнутся 4 апреля.

Źródło informacji:  https://www.powiatwodzislawski.pl/nauka-dla-mlodziezy-z-ukrainy

Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Porady psychologiczne dla uchodźców z Ukrainy

16‑03‑2022 14:02:43
Plakat o pomocy psychologicznej w języku polskim
Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Porady psychologiczne dla uchodźców z Ukrainy

18‑03‑2022 14:20:46
Plakat o pomocy psychologicznej w języku ukraińskim
Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ulotka informacyjna dla uchodźców z Ukrainy

07‑03‑2022 09:29:18
Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ulotka informacyjna dla uchodźców z Ukrainy UA

07‑03‑2022 09:39:00
Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 65 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Sionek , w dniu:  22‑09‑2020 11:38:52
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Katarzyna Sionek
email: k.sionek@ops.marklowice.pl tel.:32 4550684
, w dniu:  22‑09‑2020 11:38:52
Data ostatniej aktualizacji:
23‑11‑2022 12:26:10
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie