Aktualności


Nabór wniosków do Programu "Opieka wytchnieniowa" - dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

W dniu 30 października 2023 r. Pani Marlena Maląg Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiła nabór wniosków do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024. Szczegółowe informacje dotyczące Programu znajdują się  na stronie:  https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024.

Osoby zainteresowane udziałem w Programie „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024 proszone są o kontakt  z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Marklowicach od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30 (pokój 117) bądź pod nr telefonu 32 4550684 do dnia 10 listopada 2023 r.

Szczegóły w zakładce:  https://bip-ops.marklowice.pl/bipkod/33580559

 

 

Wniosek o dodatek węglowy

29‑07‑2022 14:38:32

Świadczenie jest realizowane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Marklowicach (parter pokój 104 ) w godzinach pracy działu świadczeń rodzinnych tj:

PONIEDZIAŁEK        7:30 - 15:30
WTOREK                 12:00 - 15:30
ŚRODA                    7:30 - 15:30
CZWARTEK              7:30 - 15:30
PIĄTEK                     7:30 - 15:30

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet, zawierający co najmniej 85% węgla kamiennego.

Kwota dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wynosi 3 000 zł

Świadczenie to przysługuje niezależnie od dochodu.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

  1. osobę samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
  2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Uwaga! Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Wnioski można składać:

  1. elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP,
  2. papierowo w Ośrodku Pomocy Społecznej w MARKLOWICACH w pok. 104 

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022r.
Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po 30 listopada 2022r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

Pliki do pobrania:

Wzór wniosku
Oświadczenie RODO
 

Więcej informacji na temat dodatku węglowego znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-weglowy

Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja dotycząca okresu świadczeniowego 2022/2023 - fundusz alimentacyjny

29‑06‑2022 13:26:57

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca danego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Wnioski można pobrać:

Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja dotycząca okresu zasiłkowego 2022/2023 - świadczenia rodzinne

29‑06‑2022 13:22:46

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy  są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca danego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Wnioski można pobrać:

Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Bezpłatna pomoc prawna dla osób dotkniętych wojną na Ukrainie.

13‑04‑2022 14:25:51

 Adwokaci Izby Adwokackiej w Katowicach udzielają bezpłatnej pomocy prawnej dla obywateli Ukrainy, oraz innych osób dotkniętych wojną na Ukrainie.
LISTA ADWOKATÓW ŚWIADCZĄCYCH NIEODPŁATNĄ POMOC PRAWNĄ DLA OBYWATELI UKRAINY ( ze wskazaniem na dni i godziny dyżurów) oraz lista z podziałem na miasta dostępna jest pod adresem: http://adwokatura.katowice.pl/pomoc-prawna-dla-ukrainy-lista-adwokatow/.

Książka z widocznym na niej paragrafem i z leżącą na niej lupą

Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

BEZPŁATNA ŻYWNOŚĆ DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY !

06‑04‑2022 15:19:10

Alternatywny tekst z opisem obrazu.

Gmina Marklowice informuje, że  mieszkańcy Marklowic, którzy przyjęli pod swój dach uchodźców z Ukrainy mają możliwość skorzystania z  dostępnych darmowych artykułów żywnościowych, higienicznych,  żywności dla dzieci,  produktów początkowego karmienia dla niemowląt  itp. Artykuły żywnościowe (do ich wyczerpania) dostępne są dla ww. osób w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Marklowicach przy ul. Krakusa 14  w poniedziałki i w piątki w  godzinach  od 9:00 do 10:00 oraz w środę w godzinach od 18:00 do 19:00.

Artykuły, którymi dysponujemy pochodzą z darów i są przeznaczone wyłącznie  dla uchodźców. Wszystkie posiadane produkty mają aktualne daty ważności.

Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ulotka informacyjna Centrum Pomocy dla Niewidomych i Niedowidzących Przyjaciół Ukrainy.

06‑04‑2022 07:57:36
Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022

25‑03‑2022 10:09:31
asystent str2
Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022

25‑03‑2022 10:13:21
Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022

25‑03‑2022 10:11:34
asystent osobisty1
Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022

25‑03‑2022 09:32:11
opieka wytchnieniowa 2
Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 76 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Sionek , w dniu:  22‑09‑2020 11:38:52
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Katarzyna Sionek
email: k.sionek@ops.marklowice.pl tel.:32 4550684
, w dniu:  22‑09‑2020 11:38:52
Data ostatniej aktualizacji:
03‑11‑2023 14:46:02
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie