Aktualności


 

 

 

Kurs języka polskiego dla dorosłych uchodźców z Ukrainy

04‑03‑2022 14:33:49

Alternatywny tekst z opisem obrazu.

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

44-304 Wodzisław Śląski, Os. 1 Maja 16A

tel./fax: 32 72 93 242, www.podn.wodzislaw.pl

e-mail: sekretariat@podn.wodzislaw.pl

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim zaprasza dorosłych uchodźców z Ukrainy na kurs języka polskiego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo - podstawowa komunikacja. Zapisy na kurs przyjmujemy od 7 marca 2022r. w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim lub w Branżowej Szkole I Stopnia w Radlinie poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej i odesłanie drogą mailową do jednego ze wskazanych adresów, lub telefonicznie, lub osobiście. Informacje organizacyjne z kartą zgłoszeniową w załączniku. Kurs rozpocznie się 24 marca 2022r. o godz. 15.00 w Branżowej Szkole I Stopnia w Radlinie, ul. Władysława Orkana 23.

Alternatywny tekst z opisem obrazu.Alternatywny tekst z opisem obrazu.

 

 

 

Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

"Aktywny samorząd" 2022 rok

03‑03‑2022 14:01:34

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim realizuje w roku 2022 program "Aktywny samorząd" dofinansowany z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Program Aktywny samorząd skierowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności głównie dla osób w wieku do 18 lat lub w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych. Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/), w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim oraz drogą pocztową od dnia 1 marca 2022 r.Szczegółowe informacje dotyczące programu Aktywny Samorząd można uzyskać na stronie internetowej:https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2022-roku/

 

 

Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Baza mieszkaniowa dla uchodźców z Ukrainy.

03‑03‑2022 13:55:47

Województwo Śląskie uruchamia praktyczne narzędzie pomocne dla skojarzenia Mieszkańców naszego Regionu oferujących pomoc mieszkaniową dla obywateli Ukrainy. Jest to strona internetowa prowadzona w dwóch językach – polskim i ukraińskim. Adres strony internetowej: https://slaskiedlaukrainy.pl. Na w/w stronie internetowej znajduje się baza mieszkaniowa  dla uchodźców z Ukrainy.

Baza danych jest narzędziem pozwalającym z jednej strony – skojarzyć osoby które chcą pomóc bezinteresownie (bez rekompensaty) uchodźcom, z drugiej strony jest pomocne dla osób poszukujących lokum dla osób dotkniętych problemem wojny, które znajdują się na terenie naszego Województwa. Zamieszczone na stronie oferty nie mają charakteru komercyjnego, portal nie jest przeznaczony dla samorządów czy ich jednostek organizacyjnych, a jedynie dla osób fizycznych/prywatnych.

Administratorem strony i podmiotem prowadzącym bazę danych jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

 

 

Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Pomoc dla obywateli Ukrainy

03‑03‑2022 07:53:43

Informacje dla obywateli Ukrainy

1.  Jeżeli uciekasz przed konfliktem zbrojnym na Ukrainie, zostaniesz wpuszczony do Polski.

2. Jeżeli nie masz zapewnionego miejsca pobytu w Polsce, udaj się do najbliższego punktu recepcyjnego.

3. W punkcie recepcyjnym:

  • otrzymasz więcej informacji na temat pobytu w Polsce,
  • zapewnimy Ci tymczasowe zakwaterowanie w Polsce,
  • otrzymasz ciepły posiłek, napój, podstawową opiekę medyczną oraz miejsce na odpoczynek.

https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina2

Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Infolinia dla obywateli Ukrainy.

02‑03‑2022 15:08:45

32 606 32 32 – to numer, pod którym obywatele Ukrainy mogą uzyskać informacje na temat legalizacji pobytu.

Infolinia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego jest czynna:

– w poniedziałki, środy, czwartki i piątki – od 7.30 do 15.30,
– we wtorki – od 7.30 do 18.00.

Informacje dotyczące legalizacji pobytu cudzoziemcy mogą również uzyskać mailowo, pisząc na adres:

 cudzoziemcy@katowice.uw.gov.pl.

Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat w sprawie pomocy medycznej dla Uchodźców z Ukrainy.

02‑03‑2022 15:06:45

Informujemy mieszkańców, u których przebywają Uchodźcy z Ukrainy, iż
w razie konieczności mogą oni  skorzystać z pomocy medycznej u lekarza rodzinnego w NZOZ Hipokrates w Marklowicach przy  ul. T. Zana 5, po uprzednim przedstawieniu przez nich dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r., w związku
z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Tel. 32 4550323

 

Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Powiat koordynatorem pomocy humanitarnej i mieszkaniowej dla uchodźców z Ukrainy.

02‑03‑2022 15:03:30

Powiat wodzisławski jest koordynatorem pomocy mieszkaniowej oraz pomocy humanitarnej dla obywateli Ukrainy szukających na terenie powiatu wodzisławskiego schronienia przed działaniami wojennymi wywołanymi rosyjską agresją. W tym celu zostały utworzone dwa zespoły robocze pod przewodnictwem Pani Iwony Wajsman – koordynatora spraw związanych
z miejscami zakwaterowaniem  oraz Pani Jolanta Kwiecień – koordynator spraw związanych z pomocą humanitarną.  Wspólnie z innymi członkami zespołu będą koordynować działalność gmin, począwszy od kwestii zapewnienia schronienia, przez kwestie regulacji pobytu na terenie Polski, po zaspokojenie potrzeb socjalno-bytowych obywateli Ukrainy przybywających do naszego powiatu.

Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja dla mieszkańców, którzy przyjęli pod swój dach osoby z Ukrainy!

03‑03‑2022 08:59:06

W przypadku przyjęcia pod swój dach uchodźców z Ukrainy na terenie naszej Gminy prosimy o kontakt z tutejszym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Marklowicach w celu rejestracji zakwaterowania oraz weryfikacji przez Policję.

Numer telefonu: 32 4550684 lub 513 007 294

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 15:30

Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Pomoc dla uchodźców z Ukrainy.

28‑02‑2022 14:21:28