Aktualności


Nabór wniosków do Programu "Opieka wytchnieniowa" - dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

W dniu 30 października 2023 r. Pani Marlena Maląg Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiła nabór wniosków do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024. Szczegółowe informacje dotyczące Programu znajdują się  na stronie:  https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024.

Osoby zainteresowane udziałem w Programie „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024 proszone są o kontakt  z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Marklowicach od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30 (pokój 117) bądź pod nr telefonu 32 4550684 do dnia 10 listopada 2023 r.

Szczegóły w zakładce:  https://bip-ops.marklowice.pl/bipkod/33580559

 

 

Nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”– edycja 2024

25‑08‑2023 10:26:48

W związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programem „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024 Ośrodek Pomocy Społecznej w Marklowicach ogłasza nabór wniosków do udziału  w ww. programie.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

 

Więcej informacji: https://bip-ops.marklowice.pl/bipkod/33068520

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja dotycząca okresu zasiłkowego 2022/2023 oraz 2023/2024 - świadczenia rodzinne

26‑06‑2023 13:29:14

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy  są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca danego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Wnioski można pobrać:

Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja dotycząca okresu świadczeniowego 2022/2023 oraz 2023/2024 - fundusz alimentacyjny

26‑06‑2023 13:22:34

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca danego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Wnioski można pobrać:

 

Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja

10‑03‑2023 09:17:08
Ośrodek Pomocy Społecznej w Marklowicach informuje, że szczegóły dotyczące realizowanych Progamów "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 oraz "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023 znajdują się w zakładce: menu przedmiotowe.
Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

DODATEK GAZOWY DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH W 2023 ROKU

26‑01‑2023 11:42:17

1 stycznia 2023 roku weszła w życie ustawa o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, tzw. tarcza energetyczna w 2023. Zgodnie z tą ustawą, będą kontynuowane działania osłonowe dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych (m.in. szpitale, szkoły, muzea, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, organizacje pozarządowe itp.), które zużywają paliwa gazowe do celów grzewczych.

Osoby, które ogrzewają mieszkanie lub dom gazem, mogą otrzymać zwrot podatku VAT od ceny gazu dostarczonego w 2023 r. Dodatek gazowy przysługuje osobie samotnie gospodarującej, której miesięczny dochód nie przekracza kwoty 2100 zł, lub osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym ta wysokość nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę. Dochód będzie obliczany na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615 ze zm.).

W przypadku wniosków złożonych od 1 stycznia do 31 lipca 2023 r. obowiązuje dochód z 2021r. W przypadku wniosków złożonych od 1 sierpnia do 31 grudnia 2023 r. dochód z 2022 r. Dochody weryfikowane są jednorazowo, podczas złożenia 1-wszego wniosku o refundację.

Jak otrzymać dodatek do gazu:

- o refundację VAT można się ubiegać przez cały rok 2023

- wnioski składa się w urzędzie zgodnym z miejscem zamieszkania. W Marklowicach obsługą dodatku gazowego dla gospodarstw domowych zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej w Marklowicach, Dział Świadczeń Rodzinnych

- przyznanie refundacji nie wymaga wydania decyzji – informacja o rozstrzygnięciu sprawy zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej zamieszczony we wniosku

- do wniosku należy dołączyć fakturę, która dokumentuje dostarczanie paliw gazowych do odbiorcy (gospodarstwa domowego) oraz dowód zapłaty

- wysokość refundacji będzie odpowiadała kwocie podatku VAT z opłaconej faktury załączonej do wniosku.

Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2023

18‑01‑2023 14:51:30