Aktualności


Informacje dotyczące dodatku osłonowego

05‑01‑2022 07:57:33

Plakat - dodatek osłonowy (link otworzy duże zdjęcie)

Dodatek osłonowy to specjalne świadczenie, które jest elementem rządowej tarczy inflacyjnej skierowanej do jedno- i wieloosobowych gospodarstw domowych o dochodach nieprzekraczających odpowiednio 2100 zł oraz 1500 zł. Aby otrzymać pomoc finansową, konieczne będzie złożenie wniosku w tutejszym OPS w Marklowicach.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

 • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
 • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*kwota dofinansowania uzależniona będzie od źródła ogrzewania.

 

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie również tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek do 31 stycznia lub do 31 października 2022 roku.

Wnioski o dodatek osłonowy będzie można składać do 31 stycznia 2022 r. Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Ci, którzy nie złożą wniosku  do końca stycznia, nadal będą mogli ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

 

Dokumenty:
Plik docx Wzór_wniosku_o_dodatek_osłonowy.docx
05‑01‑2022 09:42:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
73KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wskazówki_jak_wypełnić_wniosek_o_dodatek_osłonowy.pdf
05‑01‑2022 09:42:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
161KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.docx
05‑01‑2022 09:42:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
15KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

W dniu 07 stycznia OPS nieczynny.

04‑01‑2022 14:41:09

  KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MARKLOWICACH INFORMUJE, ŻE W DNIU 07 STYCZNIA 2022 R. (PIĄTEK) OŚRODEK BĘDZIE NIECZYNNY  W ZAMIAN ZA ŚWIĘTO PRZYPADĄJACE W SOBOTĘ 1 STYCZNIA 2022 R.

Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Pomoc bezdomnym w okresie zimowym.

06‑12‑2021 09:11:38
Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Nabór wniosków do Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022

19‑10‑2021 11:57:59

Zapraszamy do udziału  w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 realizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem
o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej, zwanych dalej „uczestnikami Programu”.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad tą osobą niepełnosprawną.

Gmina Marklowice w  ramach programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022”, planuje realizację opieki wytchnieniowej w dwóch formach:

 1.  świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:
 1. miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
 2. ośrodku wsparcia,
 3. innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,
 4. domu pomocy społecznej

   2. świadczenia usług opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w:

 1. ośrodku wsparcia,
 2. ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
 3. innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,
 4. domu pomocy społecznej

Udział w programie jest bezpłatny.

Więcej informacji o Programie znajduje się na stronie  http://niepelnosprawni.gov.pl/a,1300,program-opieka-wytchnieniowa-edycja-2022

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt osobisty w siedzibie OPS w Marklowicach (pok.117)  lub telefoniczny 32 455 06 84 do dnia 30.11.2021r. w godzinach od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30.

Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

19‑10‑2021 11:45:47

Zapraszamy do udziału  w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 realizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program adresowany jest do :

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

 1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 3. załatwianiu spraw urzędowych;
 4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

 Udział w programie jest bezpłatny.

Więcej informacji o Programie znajduje się na stronie 
http://niepelnosprawni.gov.pl/a,1297,program-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt osobisty w siedzibie OPS w Marklowicach (pok.117)  lub telefoniczny 32 455 06 84 do dnia 30.11.2021r. w godzinach od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30.

Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

„Opieka wytchnieniowa" – edycja 2021

08‑07‑2021 15:00:54
Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

„Opieka wytchnieniowa" – edycja 2021

08‑07‑2021 15:11:40
Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

„Opieka wytchnieniowa" – edycja 2021

15‑07‑2021 12:10:17
Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
13KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Dobry Start

05‑07‑2021 07:55:52

Alternatywny tekst z opisem obrazu.

Od 1 lipca do 30 listopada można składać wnioski o świadczenie z rządowego programu Dobry Start (tzw. 300 plus). Od tego roku przyznawaniem i wypłatą tych świadczeń zajmuje się ZUS. Wnioski można złożyć wyłącznie elektronicznie – za pomocą portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia. Świadczenia trafią wyłącznie na rachunki bankowe.

Dokumenty:
Plik docx Dobry Start informacja o programie. Wielkość pliku 49 KB.docx
05‑07‑2021 08:15:29
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
48KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik png Ulotka Dobry start . Wielkość pliku 283 KB.png
05‑07‑2021 08:15:29
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/png
Rozmiar:
275KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik png Ulotka Dobry start. Wielkość pliku 195 KB.png
05‑07‑2021 08:15:29
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/png
Rozmiar:
189KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik png Ulotka Dobry start. Wielkość pliku 345 KB.png
05‑07‑2021 08:15:29
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/png
Rozmiar:
335KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 21 Numer strony: 1  2  3  
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Sionek , w dniu:  22‑09‑2020 11:38:52
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Katarzyna Sionek
email: k.sionek@ops.marklowice.pl tel.:32 4550684
, w dniu:  22‑09‑2020 11:38:52
Data ostatniej aktualizacji:
05‑01‑2022 07:58:42
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie