Aktualności


Bezpłatna pomoc prawna dla osób dotkniętych wojną na Ukrainie.

13‑04‑2022 14:25:51

 Adwokaci Izby Adwokackiej w Katowicach udzielają bezpłatnej pomocy prawnej dla obywateli Ukrainy, oraz innych osób dotkniętych wojną na Ukrainie.
LISTA ADWOKATÓW ŚWIADCZĄCYCH NIEODPŁATNĄ POMOC PRAWNĄ DLA OBYWATELI UKRAINY ( ze wskazaniem na dni i godziny dyżurów) oraz lista z podziałem na miasta dostępna jest pod adresem: http://adwokatura.katowice.pl/pomoc-prawna-dla-ukrainy-lista-adwokatow/.

Książka z widocznym na niej paragrafem i z leżącą na niej lupą

Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

BEZPŁATNA ŻYWNOŚĆ DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY !

06‑04‑2022 15:19:10

Alternatywny tekst z opisem obrazu.

Gmina Marklowice informuje, że  mieszkańcy Marklowic, którzy przyjęli pod swój dach uchodźców z Ukrainy mają możliwość skorzystania z  dostępnych darmowych artykułów żywnościowych, higienicznych,  żywności dla dzieci,  produktów początkowego karmienia dla niemowląt  itp. Artykuły żywnościowe (do ich wyczerpania) dostępne są dla ww. osób w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Marklowicach przy ul. Krakusa 14  w poniedziałki i w piątki w  godzinach  od 9:00 do 10:00 oraz w środę w godzinach od 18:00 do 19:00.

Artykuły, którymi dysponujemy pochodzą z darów i są przeznaczone wyłącznie  dla uchodźców. Wszystkie posiadane produkty mają aktualne daty ważności.

Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ulotka informacyjna Centrum Pomocy dla Niewidomych i Niedowidzących Przyjaciół Ukrainy.

06‑04‑2022 07:57:36
Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022

25‑03‑2022 10:09:31
asystent str2
Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022

25‑03‑2022 10:13:21
Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022

25‑03‑2022 10:11:34
asystent osobisty1
Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022

25‑03‑2022 09:32:11
opieka wytchnieniowa 2
Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022

25‑03‑2022 09:54:25
opieka wytchnieniowa 1
Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022

25‑03‑2022 09:49:44
Opieka wytchnieniowa informacja o dofinansowaniu
Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Od 26 marca 2022 r. (sobota) obywatele Ukrainy, którzy mają pod opieką dziecko, będą mogli wnioskować o 500+

23‑03‑2022 10:27:25

Logo ZUS - O nas - ZUS

Obywatelom Ukrainy, którzy wjechali legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i chcą pozostać w Polsce, Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przyznawał i wypłacał świadczenia dla rodziny. Odpowiednie wnioski w języku ukraińskim będzie można składać tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Jak złożyć wniosek?

Aby złożyć wniosek do ZUS potrzebny będzie:

 • polski numer identyfikacyjny PESEL osoby składającej wniosek i dziecka,
 • adres mailowy osoby,
 • polski numer telefonu,
 • numer rachunku bankowego w Polsce.

Konto na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) można założyć i potwierdzić w każdej placówce ZUS w kraju, za pomocą zaufanego profilu ePUAP lub przez bankowość elektroniczną.

Kto może złożyć wniosek o wsparcie dla rodziny?

Wnioski o świadczenia dla rodziny, które wypłaca ZUS może złożyć osoba, która:

 • jest obywatelem Ukrainy albo małżonkiem obywatela Ukrainy,
 • jej pobyt w Polsce jest legalny,
 • ma pod opieką dziecko (jest jego rodzicem lub opiekunem tymczasowym), które ma ukraińskie obywatelstwo i przybyło z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi,
 • ma pod opieką dziecko (jest jego rodzicem lub opiekunem tymczasowym) urodzone w Polsce przez matkę, która jest obywatelką Ukrainy i której pobyt w Polsce jest legalny

Pobyt w Polsce jest legalny przez 18 miesięcy, licząc od 24 lutego 2022 r. (lub od daty faktycznego przekroczenia granicy po 23 lutego 2022 r.) dla obywateli Ukrainy, którzy wjechali legalnie do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i chcą pozostać w Polsce.

Świadczenia dla rodzin przysługują nie dłużej niż przez okres przebywania w Polsce.

Opiekuna tymczasowego albo pieczę zastępczą dla dziecka, które przybyło z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi i przebywa w Polsce bez opieki ustanawia polski sąd.

Jakie wsparcie dla rodziny można otrzymać z ZUS?

 • 500 zł miesięcznie na każde dziecko w wieku do 18 lat, które mieszka w Polsce (świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500+, tzw. 500+). Jest to świadczenie dla rodzica, opiekuna tymczasowego i osoby sprawującej pieczę zastępczą nad dzieckiem.
 • 500 zł lub 1000 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko w wieku 12-35 miesięcy,  które mieszka w Polsce (rodzinny kapitał opiekuńczy, tzw. RKO). Jest to świadczenie dla rodzica i opiekuna tymczasowego.
 • do 400 zł miesięcznie dofinansowania opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna (dofinansowanie pobytu w żłobku) – na dziecko pierwsze i jedyne w rodzinie; na dziecko pierwsze w rodzinie, jeśli na kolejne dziecko otrzymujesz RKO; na dziecko drugie i kolejne w rodzinie w wieku przed ukończeniem 12 miesiąca i po ukończeniu 35 miesiąca życia, na które został przyznany rodzinny kapitał opiekuńczy i kapitał ten został pobrany w łącznej przysługującej wysokości. Dziecko musi być wpisane przez żłobek, klub dziecięcy lub dziennego opiekuna do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów. Jest to świadczenie dla rodzica, opiekuna tymczasowego i osoby sprawującej pieczę zastępczą nad dzieckiem.
 • 300 zł raz w roku na każde dziecko w wieku do 20 lat (lub do 24 lat w przypadku ucznia z niepełnosprawnością), które mieszka w Polsce i uczy się w szkole – (świadczenie z programu Dobry Start, tzw. 300+). Jest to świadczenie dla rodzica, opiekuna tymczasowego i osoby sprawującej pieczę zastępczą nad dzieckiem.

Gdzie uzyskać pomoc w złożeniu wniosku

Pracownicy ZUS pomogą wszystkim zainteresowanym założyć profil na PUE ZUS i złożyć wniosek.

Źródło informacji: https://www.powiatwodzislawski.pl/zus-dla-obywateli-ukrainy.html

Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 52 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Sionek , w dniu:  22‑09‑2020 11:38:52
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Katarzyna Sionek
email: k.sionek@ops.marklowice.pl tel.:32 4550684
, w dniu:  22‑09‑2020 11:38:52
Data ostatniej aktualizacji:
13‑04‑2022 14:34:30
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie