Aktualności


Nabór wniosków do Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022

19‑10‑2021 11:57:59

Zapraszamy do udziału  w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 realizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem
o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej, zwanych dalej „uczestnikami Programu”.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad tą osobą niepełnosprawną.

Gmina Marklowice w  ramach programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022”, planuje realizację opieki wytchnieniowej w dwóch formach:

 1.  świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:
 1. miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
 2. ośrodku wsparcia,
 3. innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,
 4. domu pomocy społecznej

   2. świadczenia usług opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w:

 1. ośrodku wsparcia,
 2. ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
 3. innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,
 4. domu pomocy społecznej

Udział w programie jest bezpłatny.

Więcej informacji o Programie znajduje się na stronie  http://niepelnosprawni.gov.pl/a,1300,program-opieka-wytchnieniowa-edycja-2022

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt osobisty w siedzibie OPS w Marklowicach (pok.117)  lub telefoniczny 32 455 06 84 do dnia 30.11.2021r. w godzinach od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30.

Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

19‑10‑2021 11:45:47

Zapraszamy do udziału  w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 realizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program adresowany jest do :

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

 1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 3. załatwianiu spraw urzędowych;
 4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

 Udział w programie jest bezpłatny.

Więcej informacji o Programie znajduje się na stronie 
http://niepelnosprawni.gov.pl/a,1297,program-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt osobisty w siedzibie OPS w Marklowicach (pok.117)  lub telefoniczny 32 455 06 84 do dnia 30.11.2021r. w godzinach od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30.

Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

„Opieka wytchnieniowa" – edycja 2021

08‑07‑2021 15:00:54
Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

„Opieka wytchnieniowa" – edycja 2021

08‑07‑2021 15:11:40
Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

„Opieka wytchnieniowa" – edycja 2021

15‑07‑2021 12:10:17
Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
13KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Dobry Start

05‑07‑2021 07:55:52

Alternatywny tekst z opisem obrazu.

Od 1 lipca do 30 listopada można składać wnioski o świadczenie z rządowego programu Dobry Start (tzw. 300 plus). Od tego roku przyznawaniem i wypłatą tych świadczeń zajmuje się ZUS. Wnioski można złożyć wyłącznie elektronicznie – za pomocą portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia. Świadczenia trafią wyłącznie na rachunki bankowe.

Dokumenty:
Plik docx Dobry Start informacja o programie. Wielkość pliku 49 KB.docx
05‑07‑2021 08:15:29
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
48KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik png Ulotka Dobry start . Wielkość pliku 283 KB.png
05‑07‑2021 08:15:29
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/png
Rozmiar:
275KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik png Ulotka Dobry start. Wielkość pliku 195 KB.png
05‑07‑2021 08:15:29
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/png
Rozmiar:
189KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik png Ulotka Dobry start. Wielkość pliku 345 KB.png
05‑07‑2021 08:15:29
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/png
Rozmiar:
335KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Informacje dotyczące programu "Dobry Start"

25‑06‑2021 08:46:48

Alternatywny tekst z opisem obrazu.

 

Porozumienie między ZUS a Pocztą Polską oraz KRUS

 w ramach wsparcia obsługi wniosków na świadczenie 300+

 

Prezesi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Poczty Polskiej oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego podpisali listy intencyjne, dzięki którym w wybranych placówkach Poczty oraz KRUS możliwe będzie uzyskanie pomocy w złożeniu drogą elektroniczną wniosku o tzw. świadczenie 300+ w ramach programu „Dobry Start”. Zainteresowanym pomagać będą pracownicy ZUS.

Od 1 lipca br. będzie można składać wnioski w tegorocznej edycji programu „Dobry Start”.

W ramach programu rodzice, bez względu na dochody, mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów potrzebnych uczniom oraz pozostałego wyposażenia niezbędnego wszystkim podejmującym naukę w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych do ukończenia 20 roku życia lub 24 lat
w przypadku osób z niepełnosprawnościami.

W tym roku wnioski będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada tylko drogą elektroniczną z Portalu Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, za pośrednictwem portalu Empatia lub przez serwisy bankowości elektronicznej banków, które udostępnią taką możliwość. Świadczenia 300+ w tegorocznej edycji programu „Dobry Start” będzie przyznawał i wypłacał ZUS.

W związku ze zmianą sposobu składania wniosków (dotychczas można było składać wnioski również na papierowym formularzu) Zakład Ubezpieczeń Społecznych podjął współpracę z Pocztą Polską oraz Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, która ma ułatwić złożenie wniosków tym osobom, które mogą mieć trudności z elektronicznym wnioskowaniem o świadczenie z programu „Dobry Start”.

Na podstawie podpisanych listów intencyjnych pracownicy ZUS będą pełnili dyżury
w wybranych placówkach Poczty Polskiej i KRUS. Podczas dyżurów pracownicy Zakładu będą zakładać zainteresowanym profile na PUE ZUS i będą pomagać w złożeniu wniosku o świadczenie
w ramach programu „Dobry Start” za pośrednictwem PUE ZUS.

Taką pomoc będzie można uzyskać także w placówkach ZUS oraz innych wybranych miejscach, z którymi ZUS będzie współpracował w tym zakresie.

Pracownicy ZUS będą obecni w wybranych placówkach Poczty i KRUS na terenie całego kraju.

Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

„Opieka wytchnieniowa" – edycja 2021

24‑06‑2021 10:40:09

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim przystąpiło do realizacji programu pod nazwą „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2021 realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego.
W załączeniu zamieszczamy szczegółowe informacje na temat uczestnictwa w programie oraz niezbędne wnioski.

Dokumenty:
Plik docx Plik zawiera ogłoszenie o naborze do Programu Opieka Wytchnieniowa- edycja 2021. Wielkość pliku 192 KB liku 192 KB.docx
24‑06‑2021 10:43:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
186KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Plik zawiera Kartę zgłoszenia do Programu Opieka Wytchnieniowa- edycja-2021. Wielkość pliku 23KB.docx
24‑06‑2021 10:43:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
23KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Plik zawiera Klauzula RODO - opieka wytchnieniowa. Wielkość pliku 40 KB.doc
24‑06‑2021 10:43:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
38KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Plik zawiera Kartę pomiaru skali FIM. Wielkość pliku 16 KB.docx
24‑06‑2021 10:43:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
16KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ na okres świadczeniowy 2021/2022

23‑06‑2021 10:53:19

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Marklowicach informuje, iż wnioski na nowy okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca 2021r. do 31 maja 2022r. można składać:

 • od 1 lutego 2021 roku drogą elektroniczną;
 • od 1 kwietnia 2021 roku drogą tradycyjną.

Wniosek o wypłatę świadczenia będzie można złożyć drogą online za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia (adres strony: empatia.mrips.gov.pl), przez bankowość elektroniczną oraz przez platformę ePUAP oraz w tradycyjnej formie papierowej w siedzibie właściwego ośrodka pomocy społecznej lub za pośrednictwem urzędu pocztowego. Nie jest poprawną formą złożenie wniosku wysłanego przez e-mail.

Wypłata świadczenia 500 plus jest zależna od terminu złożenia wniosku.
Terminy wypłat świadczenia wychowawczego:

 • osoby, które złożą wniosek do 30 kwietnia 2021r., pieniądze otrzymają do 30 czerwca 2021r ;
 • osoby, które złożą wniosek od 1 maja do 31 maja 2021r., pieniądze otrzymają do 31 lipca 2021r.;
 • osoby, które złożą wniosek od 1 czerwca do 30 czerwca 2021r., pieniądze otrzymają do 31 sierpnia 2021r.;
 • osoby, które złożą wniosek od 1 lipca do 31 lipca 2021r., pieniądze otrzymają do 30 września 2021r.;
 • osoby, które złożą wniosek od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2021r., pieniądze otrzymają do 31 października 2021r.
Dokumenty:
Plik pdf Plik zawiera informacje dotyczące rodziny 500 +. Wielkość pliku 155 KB.pdf
23‑06‑2021 10:54:22
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
155KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Plik zawiera Informator rodzina 500+. Wielkośc pliku 156 KB.pdf
23‑06‑2021 10:54:22
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
156KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Plik zawiera ulotkę programu rodzina 500+. Wielkość pliku 1,3 MB..pdf
23‑06‑2021 10:54:22
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 18 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Sionek , w dniu:  22‑09‑2020 11:38:52
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Katarzyna Sionek
email: k.sionek@ops.marklowice.pl tel.:32 4550684
, w dniu:  22‑09‑2020 11:38:52
Data ostatniej aktualizacji:
19‑10‑2021 11:59:29
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie