Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla JST - edycja 2024


Plakat informacyjny

22‑02‑2024 12:49:59
Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o przystapieniu do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

22‑02‑2024 12:28:58

Gmina Marklowice przystąpiła do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.  Świadczenie usług asystencji osobistej finansowane jest przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej z państwowych funduszy celowych – Funduszu Solidarnościowego.

Dofinansowanie projektu: 100 %
Całkowita wartość projektu: 362 405,97 zł
Data podpisania umowy: 19.02.2024 r.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. 

Adresatami Programu są:

 1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby  w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
  a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

 1. wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej
 2. wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie,
 3. wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,
 4. wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

 

Asystentem może być osoba niebędąca członkiem rodziny uczestnika, opiekunem prawnym lub osobą faktycznie zamieszkującą razem z uczestnikiem:

 1. posiadająca dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta lub
 2. posiadająca co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami, w formie wolontariatu lub
 3. wskazana przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego

 

Wsparcie w ramach Programu jest bezpłatne i skierowane do mieszkańców Gminy Marklowice.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Marklowicach, ul. Wyzwolenia 71, tel: 32 455 06 84

Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością ” dla JST – edycja 2024

20‑08‑2023 12:28:09

Nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością ” dla JST – edycja 2024

W związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programem „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024 Ośrodek Pomocy Społecznej w Marklowicach ogłasza nabór wniosków do udziału  w ww. programie.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Program adresowany jest do :

dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadających orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności - konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:

o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w:

czynnościach samoobsługowych;

prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;

przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;

podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem;

Program jest finansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze Środków Funduszu Solidarnościowego. Udział w programie jest bezpłatny.

Więcej informacji o Programie znajduje się na stronie : https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

 

Osoby zainteresowane udziałem w Programie proszone są o kontakt osobisty w siedzibie OPS w Marklowicach (pok.117)  lub telefoniczny 32 4550684 do dnia 01.09.2023 r. w godzinach od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30.

Wnioski złożone w późniejszym terminie zostaną wpisane na listę rezerwową.

Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Sionek , w dniu:  25‑08‑2023 10:17:18
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Katarzyna Sionek
email: k.sionek@ops.marklowice.pl tel.:32 4550684
, w dniu:  25‑08‑2023 10:17:18
Data ostatniej aktualizacji:
22‑02‑2024 12:50:21
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie