"Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024


Plakat informacyjny

23‑02‑2024 13:41:32

Alternatywny tekst z opisem obrazu.

Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

PROGRAM "OPIEKA WYTCHNIENIOWA" DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO –EDYCJA 2024

23‑02‑2024 13:39:51

PROGRAM "OPIEKA WYTCHNIENIOWA"

DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO –EDYCJA 2024

 

Gmina Marklowice przystąpiła do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

 

Całkowita wartość Programu to kwota 16 850,40 zł, w całości finansowana ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad :

1) dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub

2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

 

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują członkowi rodziny lub opiekunowi osoby
z niepełnosprawnością, w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

Celem wsparcia w formie usług opieki wytchnieniowej jest umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą
z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą
z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek
i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

 

Program będzie realizowany  w formie pobytu całodobowego osoby
z niepełnosprawnością – do 14  dób dla usługi opieki wytchnieniowej świadczonej
w placówce zapewniającej całodobową  opiekę, o której mowa w ustawie z dnia z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

 

Wsparcie w ramach Programu jest bezpłatne i skierowane do mieszkańców Gminy Marklowice.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Marklowicach, ul. Wyzwolenia 71, tel.: 32 455 06 84.

Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Nabór wniosków do Programu "Opieka wytchnieniowa" - dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

05‑11‑2023 13:37:56
Nabór wniosków do Programu "Opieka wytchnieniowa" - dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

W dniu 30 października 2023 r. Pani Marlena Maląg Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiła nabór wniosków do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024. Szczegółowe informacje dotyczące Programu znajdują się  na stronie:  https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024.

Osoby zainteresowane udziałem w Programie „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024 proszone są o kontakt  z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Marklowicach od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30 (pokój 117) bądź pod nr telefonu 32 4550684 do dnia 10 listopada 2023 r.
Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Sionek , w dniu:  03‑11‑2023 11:41:25
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Katarzyna Sionek
email: k.sionek@ops.marklowice.pl tel.:32 4550684
, w dniu:  03‑11‑2023 11:41:25
Data ostatniej aktualizacji:
23‑02‑2024 13:43:45
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie